Archiv článků

Aktuální čerpání neinvestičních dotací MŠMT

18.09.2017 15:44
Na jednání s Ministerstvem školství dne 13. 9. 2017, ze kterého jsme Vám zveřejnily rámcovou zprávu o financování z dotačních programů MŠMT, bylo dohodnuto, že MŠMT poskytne přehledovou tabulku o čerpání v jednotlivých programech.  Zástupci ČUS obdrželi z MŠMT slíbenou tabulku s aktuálními...

Zástupci českého sportu jednali na MŠMT o dotačních programech

15.09.2017 09:57
Zástupci vedení českého sportu jednali ve středu 13. září na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o současné situaci v dotačních programech. Za Českou unii sportu se jednání zúčastnil místopředseda Marek Hájek, dalšími členy vyjednávací skupiny byli Libor Varhaník (ČOV), Zdeněk Ertl (SSS) a...

Prohlášení ČUS ke kandidatuře Jiřího Kejvala do MOV

14.09.2017 11:56
Česká unie sportu i Český olympijský výbor společně usilují o zlepšení podmínek pro český sport. Oboustranná komunikace se odehrává na různých úrovních a je skutečností, že v řadě oblastí se zásluhou této spolupráce dosáhlo za uplynulých pět let významného pokroku. Vzájemné vztahy obou spolků...

Informace k Programu MŠMT IV. a X. 2017

11.09.2017 07:43
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, termín vyúčtování programu lze očekávat obdobně jako u ostatních programů MŠMT za rok 2017, tj. leden 2018....

V aule proběhla celostátní porada zástupců SK a TJ a Krajských organizací ČUS

07.09.2017 11:03
Dne 6. září proběhla v aule České unie sportu celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení ČUS) a představitelů Krajských organizací ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o...

Výkonný výbor České unie sportu jednal s předsedou Českého olympijského výboru

06.09.2017 17:02
V úterý 5. září se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Části jednání se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.   „Výkonný výbor ČUS pozval Jiřího Kejvala, aby s ním projednal financování sportu a mimo jiné i...

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu VIII - 5.část

04.09.2017 21:55
  PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - revize nepodpořených žádostí. Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění...

Boj o peníze? Sport by chtěl vlastní ministerstvo

04.09.2017 15:01
Tenhle příběh se rok co rok opakuje. Češi zazáří na světovém šampionátu. Nebo dokonce na olympiádě. Za pár dnů dojde sportovcům pozvánka. Politici je chtějí vidět, chtějí jim blahopřát. Jenže funkcionáři by tuto slávu nejradši zatrhli. Politici jim už řadu let hýbají žlučí. Za vším hledejte...

MŠMT rozdělilo program III - Činnost sportovních (střešních) organizací

25.08.2017 17:49
Nový program i nová metodika programu dotačního III přinesla dlouho očekávaná rozhodnutí až na konci srpna. Vzhledem k situaci, kdy dotace do sportu v roce 2017 byly navýšeny, i v tomto programu všichni žadatelé obdrží více či stejně jako v roce 2016. Tělovýchovným...

Povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015Sb.

24.08.2017 18:33
Zákon č. 340/2015Sb. o registru smluv (účinný od 1.7.2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno "státní" subjekty (viz §2 odst....
Záznamy: 1 - 10 ze 400
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>