Legislativní poradna

Účast členů mladších 15 let na VH spolku

13.06.2016 17:09
Dotaz:  Jako předsedkyně TJ prosím o vyjádření názoru k požadavku menší části naší členské základny, aby do nových stanov bylo zařazeno, že za členy do 15 let se účastní valné hromady s hlasem rozhodujícím jejich rodiče. Údajně je to obvyklá praxe. Odpověď: Rozhodně není běžnou praxí, aby za...

Je povinnost zapsat jako sídlo spolku přesnou adresu?

13.06.2016 17:09
Dotaz:  Prosím Vás o informaci, zda musí mít TJ ve stanovách uvedenou přesnou adresu sídla (např. bydliště předsedy) nebo stačí uvést jen název obce? Odpověď:  Dle NOZ je postačující, je-li ve stanovách jako sídlo uvedena pouze obec/město. Do spolkového rejstříku je však třeba povinně...

Spolky jsou bez poplatků

13.06.2016 17:09
Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku.  Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny.  Změnou zákona o soudních poplatcích...

Zánik spolku podle NOZ - druhá část

04.03.2016 11:53
Co musí předcházet zániku spolku a jaké povinnosti podle nového občanského zákoníku z toho plynou? Poté co nejvyšší orgán spolku rozhodne o zániku a je určen likvidátor, následuje tento postup likvidátora, který směřuje ke třem základním cílům likvidace, a to vypořádání majetku spolku, vyrovnání...