Dotace 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

00001
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. U ostatních programů je zpřístupňeno postupně.
 
 
 
 
 
 
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB na rok 2018

V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŮJ KLUB na rok 2018, byla naše Servisní centra, ze strany klubů zahrnuta dotazy a prosbami o asistenci s podáváním žádostí. V prvním týdnu po vyhlášení, ČUS většinu dotazů konzultovala s MŠMT a vyjasnila sporné výklady.

Víme, že každá TJ, SK má svá specifika a veškeré problémy s vyplňováním nelze jednoduše popsat, či shrnout v jednom manuálu, nicméně PTU, na základě upřesnění získaných z MŠMT, vypracovala manuál, který by měl pomoci žadatelům v doplňování údajů a dokumentů do informačního systému MŠMT s názvem IS-SPORT. Pokud jste vše nechávali na poslední chvíli a ještě nemáte podanou žádost, je tento manuál výborným vodítkem přes úskalí nastražené ministerskými úředníky. V Informačním systému ČUS byl v této souvislosti upraven export v „Reportu jmenné členské základny TJ,SK“ podle vyhlášení Programu
"Můj Klub". Nově je v exportovaném souboru i sloupec s ročníkem narození.

ZDE najdete první část manuálu, která se věnuje:

registraci a přihlášení do systému IS-SPORT (určeno pro nové žadatele)
zadávání, resp. aktualizaci údajů o organizaci – vkládání povinných základních příloh (určeno pro všechny žadatele).

ZDE je druhá část manuálu věnující se:

založení nového projektu (žádosti) od A do Z (určeno pro všechny žadatele).

Přílohy programu MŮJ KLUB:

> čestné prohlášení o bezdlužnosti a rozpočtové kázni
> rozpočet
> avízo o vratce
> finanční limity

Více zde: https://www.cuscz.cz/files/2204MTg.pdf

 

IS Sport (MŠMT) je připraven pro podávání vyúčtování 2017 i žádostí 2018

Více zde: https://sportmost.webnode.cz/news/is-sport-msmt-je-pripraven-pro-podavani-vyuctovani-2017-i-zadosti-2018/

 
Česká unie sportu je připravena pomoci klubům s žádostmi o finanční příspěvky z nového dotačního programu MŠMT

Více zde. https://www.cuscz.cz/novinky/nove-vyhlaseny-program-muj-klub.html

 
MŠMT schválilo tři dotační programy ve sportu na rok 2018

Více zde: https://sportmost.webnode.cz/news/msmt-schvalilo-tri-dotacni-programy-ve-sportu-na-rok-2018/