Další informace ČUS a ČOV - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR)

16.05.2018 12:54

Určeno: Sdruženým spolkům (SK/TJ)

v návaznosti na článek zveřejněný na našich webových stránkách dne 10.5.2018 - Informace ČUS a ČOV - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR), jsme Vám jménem ČUS ve spolupráci ČOV, SSS ČR a ČOS dnes rozeslali (e-mail) s dalšími informacemi k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Dokumenty odeslané sdruženým spolkům:

  •  GDPR - Informace pro subjekty 14.5.2018 
  • (A) GDPR - Doporučení (základní pravidla) pro sportovní spolky
  • (B) Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu (k souhlasu se zpracováním osobních údaju)
  • (B) Vzorový formulář - Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů (pro SK/TJ)


Dotazy k problematice GDPR můžete zasílat na gdpr@cuscz.cz

Odpovědi na nejčastější dotazy jsou zpracovávány odbornou firmou v měsíčních intervalech a všechny jsou publikované na webových stránkách ČUS - https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html.