Spuštění rejstříku sportovních organizací, sportů, trenérů a sportovních zařízení

03.07.2018 11:32
1498.jpg
K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz , spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V této fázi bude umožněn hromadný zápis sdružených organizací (např. menší sportovní svazy) pomocí importu souborů ve formátu CSV, taktéž bude možnost sdružené organizace zapsat prostřednictvím elektronického formuláře přímo ve webovém rozhraní.  

Webová aplikace Rejstříku bude postupně doplňována o další funkcionality a aktualizována. V souvislosti s rozšiřováním aplikace bude doplňován i podrobný manuál, který je sportovním organizacím k dispozici na webových stránkách Rejstříku. V dalších verzích během následujících měsíců bude aplikace obsahovat funkcionality pro zápis fyzických osob (sportovci, trenéři) a sportovních zařízení.

Rejstřík je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v Rejstříku jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, ostatní údaje povinné ze zákona jsou obsaženy v neveřejné části Rejstříku.

 

Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské spolky ČUS se nebudou muset samostatně registrovat za předpokladu, že mají v Informačním systému ČUS potřebné údaje. Více ZDE.