Ústecký kraj: Výzva k předkládání žádostí – „Podpora mládeže 2018“ - Sport

25.05.2018 08:50

Ústecký kraj zveřejnil na svých webových stránkách výzvu "Podpora mládeže 2018", která ja zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve sportovních organizacích, které s nimi po celý rok pracují. 

Termín pro podání žádostí včetně povinných příloh je do 15.6.2018.

Přílohy:

Výzva - Podpora mládeže 2018 [PDF, 198 kB] (25.5.2018)

Žádost - Podpora mládeže 2018 [XLSX, 19 kB] (24.5.2018)

Čestné prohlášení - Podpora mládeže 2018 [DOC, 44 kB] (24.5.2018)

Čestné prohlášení de minimis - Podpora mládeže 2018 [DOC, 39 kB] (24.5.2018)

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace - Podpora mládeže 2018 [DOC, 58 kB] (24.5.2018)

Zdroj: www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty