Valná hromada

Nejvyšším orgánem Sportmostu je Valná hromada, která je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů (SK a TJ) Sportmostu. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.


Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení Sportmostu s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Sportmostu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do
    působnosti výboru,
c) volba a odvolání předsedy Sportmostu,
d) volba a odvolání členů výboru,
e) volba a odvolání členů kontrolní komise,
f) schválení výsledku hospodaření vlastních zdrojů,
g) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí výsledek hospodaření výboru, včetně kontrolní komise,
h) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí zprávy o činnosti výboru a kontrolní komise,
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Sportmostu,
j) určení hlavních směrů činnosti Sportmostu,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov
    (statut kontrolní komise, atp.),
l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

Dokumenty z poslední VH: 23. 4. 2018 

 • Oznámení o svolání VH - ke stažení ZDE
 • Pozvánka na VH - ke stažení ZDE
 • Organizační pokyny VH - ke stažení ZDE
 • Delegační lístek VH - ke stažení ZDE
 • Jednací řád VH - ke stažení ZDE
 • Soubor usnesení VH 2016 - ke szažení ZDE
 • Servisní činnost (SCS ČUS) - ke stažení ZDE
 • Výroční zpráva 2016 - ke stažení ZDE
 • Výroční zpráva 2017 - ke stažení ZDE
 • Účetní závěrky 2016 a 2017 - více ZDE
 • Zpráva o hospodaření - ke stažení ZDE
 • Plnění čl.povinností (příspěvky k 31.12.2017) - ze stažení ZDE
 • Plnění čl.povinností (výkazy k 31.12.2017) - ze stažení ZDE
 • Zpráva Kontrolní komise - ke stažení ZDE
 • Členská základna ČUS 2017 (Okresy) - ke stažení ZDE
 • Členská základna ČUS 2017 (Sporty) - ke stažení ZDE
 • Členská základna ČUS 2017 (Svazy) - ke stažení ZDE
 • Členská základna ČUS 2017 (Most) - ke stažení ZDE
 • Zápis vč. usnesení VH 2018 - ke stažení ZDE 

Termín nejbližší řádné VH: 27. 4. 2020