Valná hromada

Nejvyšším orgánem Sportmostu je Valná hromada, která je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů (SK a TJ) Sportmostu. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.


Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení Sportmostu s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Sportmostu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do
    působnosti výboru,
c) volba a odvolání předsedy Sportmostu,
d) volba a odvolání členů výboru,
e) volba a odvolání členů kontrolní komise,
f) schválení výsledku hospodaření vlastních zdrojů,
g) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí výsledek hospodaření výboru, včetně kontrolní komise,
h) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí zprávy o činnosti výboru a kontrolní komise,
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Sportmostu,
j) určení hlavních směrů činnosti Sportmostu,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov
    (statut kontrolní komise, atp.),
l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 

Dokumenty z poslední VH konané dne 25. 4. 2016

Stanovy platné od 25. 4. 2016 - ke stažení ZDE 

Zápis - ke stažení ZDE 

Usnesení - více ZDE 

Pozvánka - více ZDE 

Svolání Valné hromady - více ZDE

 

Termín nejbližší řádné VH: 23. 4. 2018