Aktualizace Evidence členů a pasportu SZ

07.01.2014 13:33

Určeno pro SK a TJ sdružené ve SPORTMOSTu >> Dopis s pokyny a termínem odevzdání

Zpracování členské základny v ČUS k 31. 12 2013 >> soubor MS Excel >>> Pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2013

Karta pasportu SZ pro aktualizaci k 31. 12. 2013 >> soubor PDF >>> Pokyn předsedy ČUS k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2013