Češi jsou nejtlustější národ v Evropě, podle občanů za to může i stát

30.04.2014 10:28

Tisková zpráva

Zdroj: www.cuscz.cz

Česká unie sportu zadala prostřednictvím Střediska analýzy a empirických výzkumů - SANEP studii SPORT A STÁT. Více než 16 tisíc respondentů v ní odpovídalo na otázky související s péčí a starostlivostí státu o sport.

Většina z nich se vůči zájmu státu o sportovní prostředí a podpoře sportujících občanů vyslovila velmi kriticky. Více než 95% respondentů považuje sport za klíčový pro zdravý vývoj dětí a mládeže a téměř 80% respondentů by přivítalo, kdyby stát přijal zákon, který by legislativně zřetelně definoval podmínky a pravidla státní podpory sportu a sportovního prostředí.

Jen třetina oslovených považuje tělesné aktivity ve školách za dostatečně kvalitní a tři čtvrtiny z nich by si přálo zvýšit počet hodin TV. Jen necelých 20% považuje podporu státu v této oblasti za dostatečnou a necelá třetina se domnívá, že je dostatek kvalitních a veřejně přístupných sportovišť pro děti a mládež.

Téměř 90% tázaných považuje sport za vhodnou formu prevence proti nežádoucím společenským jevům a téměř 82% požaduje od státu vytvoření lepších podmínek pro zajištění dostatku cvičitelů a dobrovolných trenérů. Více než 60 % dotázaných je toho názoru, že stát by měl při financování sportu upřednostnit mládež a téměř 90% očekává od obcí, měst a krajů, že budou pečovat o provoz a údržbu místních sportovních zařízení.

O stejný názor byli občané požádáni i před čtyřmi lety a z výsledků průzkumu je zřetelné, že se názor veřejnosti na státní podporu sportu za čtyři roky příliš nezměnil.

Prezentace výsledků průzkumu ke stažení zde