Je povinnost zapsat jako sídlo spolku přesnou adresu?

13.06.2016 17:09

Dotaz:  Prosím Vás o informaci, zda musí mít TJ ve stanovách uvedenou přesnou adresu sídla (např. bydliště předsedy) nebo stačí uvést jen název obce?

Odpověď:  Dle NOZ je postačující, je-li ve stanovách jako sídlo uvedena pouze obec/město. Do spolkového rejstříku je však třeba povinně zapsat jako sídlo přesnou adresu ve formě: ulice, čp., město/obec, PSČ.  

Jsou tedy v zásadě dvě možná řešení:

Ve stanovách bude jako sídlo uvedena přímo konkrétní adresa. K zápisu do rejstříku v tomto případě nebude potřeba kromě stanov žádný další doklad. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že jakákoli změna sídla je změnou stanov a je třeba o ní rozhodovat shodně jako o kterékoli jiné změně stanov (nejčastěji tedy rozhodnutím valné hromady/členské schůze). Tuto nevýhodu však lze kompenzovat tím, že stanovy svěří kompetenci ke změně stanov spočívající pouze ve změně sídla výboru, předsedovi (zkrátka operativnímu orgánu, který může o takové změně rozhodnout dle aktuální potřeby).

Ve stanovách bude jako sídlo uvedena pouze obec/město. V tomto případě je však potřeba, aby některému orgánu spolku byla svěřena kompetence rozhodnout o umístění sídla na konkrétní adresu v rámci dané obce/města (Poznámka: nebude-li tato kompetence svěřena některému z orgánů výslovně, pak přísluší tomu orgánu, do jehož kompetence spadá rozhodování v rámci běžné činnosti spolku).  Podkladem k zápisu sídla do spolkového rejstříku budou pak nejen stanovy, ale i rozhodnutí kompetentního orgánu o umístění sídla na konkrétní adresu. Změna sídla v rámci obce/města, která je jako sídlo uvedena ve stanovách, nevyžaduje v tomto případě změnu stanov.

Legislativně právní odbor ČUS