MŠMT zveřejnilo výzvu V3 Sport, investiční program na období 2019/2020

12.09.2018 13:19
00001
MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

Výzva: VÝZVA - 133D531_revize_final_web.pdf


Přílohy výzvy:

Příloha 1:  

Příloha č. 1 - 133D531 Souhrnné čestné prohlášení.docx

Příloha 2: 

Příloha č. 2 - Vzor investičního záměru před rozhodnutím.doc

Příloha č. 3: 

Příloha č. 3 - 133D531 Čestné prohlášení.docx

Příloha č. 4: 

Příloha č. 4 - Podmínky a pokyny po vydání rozhodnutí.pdf

Příloha č. 5: 

Příloha č. 5 - Příručka k online formuláři pro podávání žádostí - spolky1.pdf

Podprogram: 

Podprogram_133D531 - 07_2018.pdf

Adresa online formuláře pro podávání žádostí o dotaci: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

V případě dotazů se můžete obrátit na níže uvedené kontakty:

Tel: +420 234 815 122 (Po - Pá; 9:30 - 11:30)

Zdroj: MŠMT