Spolky jsou bez poplatků

13.06.2016 17:09

Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku. 

Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny.  Změnou zákona o soudních poplatcích se osvobozují všechny spolky od povinnosti platit poplatky při zápisech či změnách ve spolkovém rejstříku.