Zpravodaj ČUS č. 5/2014

12.06.2014 15:06

Zpravodaj ČUS č. 5/2014Zpravodaj ČUS č. 5/2014

Zpráva z jednání VV ČUS - ze dne 13. 5. 2014 (str. 2)

Sloupek Miroslava Jansty - Autorita není nadvláda shora (str. 3)

Sport a čerpání prostředků z evropských zdrojů (str. 4)

Vyjádření generálního ředitelství - Odměna za činnost rozhodčího (str. 6)

Nová přihláška pro vstup do Okresních sdružení ČUS (str. 7)

Církevní restituce a sportovní zařízení (str. 8)

Sport má podporu z loterií (str. 9)

Senioři sportují stále víc (str. 12)

Statistika ČUS - vybrané sportovní hry (str. 13)

Bulletin ADV ČR -Sir Reedie varuje Brazilce, Biologické pasy sportovců (str. 15)

Pojištění pro organizované sportovce-Kooperativa (str. 17)

Sportuj s námi - Kalendář akcí červen / červenec (str. 19)

Blahopřejeme (str. 21)