Výzva komise sportu a tělovýchovy k podání žádostí o finanční příspěvek na II. pololetí roku 2014

11.06.2014 13:17

Komise sportu a tělovýchovy vyhlašuje prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu výzvu k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na II. pololetí roku 2014. Předmětem žádosti je finanční příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních a tělovýchovných zařízeních a na zajištění sportovní akce. Žádost je k dispozici v elektronické formě na webových stránkách města mostu, v sekci odbor školství kultury a sportu, záložka formuláře. Termín podání žádostí je 11. 8. 2014 na adresu Magistrát města Mostu, odbor ŠKaS, Radniční ½, 434 01 Most, případně lze doručit osobně do podatelny magistrátu.