Zpráva ze zasedání VV ČUS dne 25.2. 2014

28.02.2014 16:26

Tisková zpráva

Zdroj: www.cuscz.cz

Výkonný výbor projednal a schválil udělení záštity pro dvě atraktivní sportovní události. Pod záštitou České unie sportu se tak budou konat dvě významné akce - Sportovní hry seniorů a náborový týden sportovních klubů „Sporťáček“. Ten je určen pro děti a jejich rodiče, aby si mohly vyzkoušet jednotlivé sporty a rozhodnout se, který je pro ně ten pravý.


Záštity uděluje ČUS na základě Směrnice České unie sportu o zásadách pro převzetí záštity. Návrh na převzetí záštity ČUS nad sportovní akcí je vyjádřením podpory pořadateli a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že ČUS považuje sportovní akci za důležitou, svojí povahou výjimečnou a hodnou pozornosti.

První z akcí je týdenní festival sportu pro děti Sporťáček. Jedná se o největší náborový sportovní festival pro děti do 15 let. Letos se pořádá již 4. ročník v několika termínech v Praze, Plzni a Ostravě za součinnosti KO ČUS. Projekt si za dobu úspěšných třech ročníků získal v Praze vysoké renomé. Na organizaci spolupracuje také AŠSK ČR a hlavní město Praha, kde je tato akce širší součástí konceptu Praha Sportovní. Akce představuje mj. přímou podporu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám sdruženým v ČUS v náborové oblasti.

Druhou akcí jsou Sportovní hry seniorů 2014, druhý ročník, pořádaný v Praze za podpory hlavního města Prahy, spoluúčasti některých městských částí a pod záštitou předsedy ČUS. Loňská akce proběhla za značného zájmů soutěžících a byla hodnocena veřejností i médii pozitivně. Projekt provází přípravná část, v níž se senioři dlouhodobě zapojují do pravidelných cvičebních lekcí pod vedením zkušených cvičitelů. Vyvrcholením projektu jsou Sportovní hry seniorů sestávající ze soutěžních a nesoutěžních bloků řady sportovních disciplín vhodných pro seniory. Obě akce bude doprovázet logo České unie sportu

Předseda ČUS Miroslav Jansta v úvodu referoval ve své aktuální informaci o výsledcích prvních jednání s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem a s náměstky ministra pro sport Petrem Hulinským a pro ekonomiku Janem Ziklem. S ministrem byla diskutována struktura poradních orgánů a objemy i systém financování sportu. Z prvních jednání je patrný jeho zájem o sport a jeho legislativní i ekonomickou podporu.

V další části jednání byly projednány a schváleny první verze materiálů, připravovaných pro delegáty VH ČUS – jednací řád, volební řád pro dodatečnou volbu člena VV ČUS a člena RK ČUS, osnova Zprávy o činnosti, Zpráva o hospodaření a Zpráva o majetku. Výkonný výbor také, mimo jiné,  schválil pokyny pro zástupce ČUS na řádné valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov a  žádosti dvou sportovních svazů o přidělení půjčky z Rezervního fondu svazů.