Členské příspěvky

Členské příspěvky sdružených spolků (dále jen SK/TJ) byli zavedeny ve Sdružení sportovců Mostecka, z.s. (dále jen Sportmost) v souladu se záměry nového financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast na financování formou členských příspěvků sdružených subjektů.

V ustanovení Stanov Sportmostu je tato povinnost ustanovena v základních povinnostech základních organizačních článků SK/TJ.

V ustanovení stanov (schválených VH 2016) je uvedeno, že neuhrazení členského příspěvku daným SK/TJ ve stanoveném termínu představuje pro tento SK/TJ zánik členství ve Sportmostu. Úhrada členského příspěvku je podmínkou přijetí nového SK/TJ do Sportmostu.

Výše členského příspěvku SK - TJ ve Sportmostu je stanovena Směrnicí o členských příspěvcích, která byla schválena na valné hromadě dne 25. 4. 2016.

  • Směrnice o členských příspěvcích ke stažení ZDE
 
Pozn. Úhrada členského příspěvku je evidována v IS ČUS - sekce Info - Příspěvky ČUS.

Za rok 2018

  • Evidence členských příspěvků SK/TJ 2018 k 17.4.2019 ke stažení ZDE
  • Pokyny k úhradě členských příspěvků za rok 2018 ke stažení ZDE
  • Výpočet členských příspěvků za rok 2018 dle IS ČUS ke stažení ZDE

Za rok 2017

  • Evidence členských příspěvků SK/TJ 2017 k 31.12.2018 ke stažení ZDE
  • Pokyny k úhradě členských příspěvků za rok 2017 ke stažení  ZDE

Za rok 2016

  • Evidence členských příspěvků SK/TJ 2016 k 31.12.2017 ke stažení ZDE
  • Pokyny k úhradě členských příspěvků za rok 2016 ke stažení ZDE

Za rok 2015

  • Evidence členských příspěvků SK/TJ 2015 k 16.3.2017 ke stažení ZDE
  • Pokyny k úhradě členských příspěvků za rok 2015 ke stažení ZDE