Členské příspěvky

Členské příspěvky sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot (dále jen SK/TJ) byly zavedeny ve Sdružení sportovců Mostecka, z.s. (dále jen Sportmost) v souladu se záměry nového financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast na financování formou členských příspěvků sdružených subjektů.

V ustanovení Stanov Sportmostu je tato povinnost ustanovena v základních povinnostech základních organizačních článků SK/TJ.

V ustanovení stanov (schválených VH 2016) je uvedeno, že neuhrazení členského příspěvku daným SK/TJ ve stanoveném termínu představuje pro tento SK/TJ zánik členství ve Sportmostu. Úhrada členského příspěvku je podmínkou přijetí nového SK/TJ do Sportmostu.

Výše členského příspěvku SK - TJ ve Sportmostu je stanovena Směrnicí o členských příspěvcích, která byla schválena na valné hromadě dne 25. 4. 2016.

  • Směrnice o členských příspěvcích ke stažení ZDE.
     

Valná hromada Sportmostu stanovuje výši členského příspěvku sdružených SK/TJ na 500 Kč a pro v SK/TJ evidovaný oddíl na 100 Kč ročně.

Členský příspěvek Sportmostu je nutno uhradit ve stanoveném termínu: Za rok 2017 je termín úhrady členského příspěvku do 31. 3. 2018.

  • Přehled úhrady členských příspěvků za rok 2017 ke stažení ZDE.